ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/888725

سرقت میلیاردی از خانه ها در پوشش جمع آوری ضایعات/ کشف مقادیر زیادی اموال مسروقه در مخفیگاه سارقان