ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/956541

سیل روز گذشته شرق اصفهان در 63 سال گذشته بی سابقه بود