ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1019899

سینمای ایران؛ از رشد زیرساخت ها تا کیفیت فیلمی که پا به پای انقلاب پیش نرفت