ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://taktaweb.ir/انتخاب-نام-دامنه-مناسب/

شش تمرین برای انتخاب نام دامنه مناسب