ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1047412

شش سایت همراه اول در مناطق عشایری استان احداث می شود