ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/912930

شعار «هیهات من الذله» موجب پیروزی ایران در جنگ هشت ساله شد