ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1095656

شناسایی ۳۱ مسئله در سطح استان اصفهان و پیگیری راه حل به همت اساتید بسیجی استان/ ورود بسیج اساتید به میدان جهاد تبیین