ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1044348

شهرداری برخی فعالیت های خود را متوقف می کند/ روشنایی پارک ها کاهش یافت