ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/907711

شهروندان فرآورده های دامی تازه را تا ۴۸ ساعت دریخچال نگهداری کنند/ نظارت ۳۴۶ دامپزشک و مسئول فنی بر ذبح دام در عید قربان