ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1047382

شکر در بازار کمیاب شده است/ وضعیت روغن بهتر از گذشته اما همچنان به دور روند طبیعی در عرضه