ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/908163

صنایع بدون پیوست سلامت مورد پایش قرار گیرند/ نمی توان صنایع را به دلیل عدم پیوست سلامت تعطیل کرد