ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/931979

صنعت گلپایگان کمتر از ۲۵ درصد ظرفیت تولید می کند/ تولید بیش از 60 درصد قطعات موتور کشور در این شهرستان