ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/853009

ضرورت تکریم صحیح ارباب رجوع در اداره های دولتی/ حقوق کارگران و بازنشستگان باید به موقع پرداخت شود