ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/906057

ضعف مدیریت مسئولان در هدایت نقدینگی به سمت تولید/ دشمن هر روز برای ایجاد آشوب در کشور دستورالعمل صادر می کند