ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/967883

عبور مترو اصفهان از مسیر صرفه اقتصادی و مسافرانی که 15 دقیقه منتظر قطار شهری هستند