ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/942889

عدم درج قیمت و گران فروشی بیشترین تخلف واحدهای صنفی است