ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1099764

عقلانیت و اقتدار دو رکن اساسی در نهضت امام حسین(ع)