ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1040244

علمدار خمینی؛ شهیدی که همانند امام فکر می کرد و حرف می زد