ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://taktaweb.ir/disable-root/

غیر فعال کردن کاربر روت در لینوکس