ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/968673

فرماندار شهرضا به سمت مدیر کل سیاسی استانداری منصوب شد