ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/917912

فساد سیستمی در جمهوری اسلامی وجود ندارد/ مردم اگر در جایی فسادی مشاهده کردند به دستگاه قضا اطلاع دهند