ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/808492

لزوم دشمن شناسی قوی در موضوع مهدویت/ برداشت غلط از احادیث یکی از آسیب های مسئله موعود است