ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/952339

ماجرای آنتن نصب شده در روستای مرجان چه بود؟