ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/994511

متأسفم؛ نباید این رفتارها با سپاهان بشود / بازی نکردن پرسپولیس حتماً سودی برای آن ها داشت