ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/922794

مترو اصفهان میزبان روزانه حدود ۵۰ هزار مسافر/ نواقصی که هنوز برطرف نشده است