ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bgh.ir/7971

محرم (محمود کریمی) – چیکار کنم آقا با این پریشونی، دلم برات تنگه دردمو می دونی، آبرو به من داد شال ماتم تو، عمریه که هستم زیر پرچم تو