ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/917899

مردم از سیاسی بازی خسته شده اند/ تمامی مشکلات ما از همین خط بازی ها است