ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1010212

مردم فقر را تحمل می کنند ولی تبعیض را هرگز/ پیگیری برای حل مساله آب اصفهان جدیست