ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/917156

مرمت یک هزار و ۶۰۰ بافت تاریخی در سال ۹۶/ مراحل ثبت جهانی بافت تاریخی قصبه در حال انجام است