ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/832260

مسجد؛ پایگاه تقویت فرهنگ اسلامی/ مسئولان به جای تقویت نهادهای موازی به مساجد توجه کنند