ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/900625

مسیر آموزش و پرورش منحرف شده است/ از مهرماه هیچ رقابت فردی بین دانش آموزان ابتدایی نخواهیم داشت