ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/275605

مصوبه مجلس برای پروتکل الحاقی به طور قطع لازم است