ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1099727

معاهدات منطقه ای برای خنثی کردن تحریم ها است/ غرب همواره به دنبال تحریم و تعطیلی صنایع هسته ای ما بوده است