ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/915742

مقاومت جانانه رزمندگان یمنی در سواحل غربی این کشور تصاویر و نقشه میدانی