ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/976735

مقاومت در برابر آمریکا چه اثری بر روی اقتصاد ایران گذاشت؟