ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/956179

مقاومت، بهترین گزینه و راه‌حل برای برون رفتن از مشکلات فعلی / مجلس باید از نیروهای مسلح حمایت کند