ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1010268

می خواهند نیروی های مردمی را عامل ناامنی ها در عراق معرفی کنند/ این حرکات خروج آمریکایی ها را به تاخیر می اندازد