ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://taktaweb.ir/linux-directory-size/

میزان فضای اشغال شده توسط دایرکتوری ها