ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/956151

میزگرد بررسی تخصصی سیل: دولت فعلی هیچ قدمی برای مدیریت یکپارچه بحران بر نمی دارد