ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1044326

ناشنوایان هم می توانند با اورژانس تماس بگیرند