ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://taktaweb.ir/name-server/

نام سرور یا name server چیست؟