ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/988745

نباید با سرمایه گذار داخلی طوری رفتار شود که سرمایه از استان فرار کند