ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/957058

نهج البلاغه برترین کتاب روایی در حوزه فقه، اندیشه دینی و تربیت است