ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://taktaweb.ir/انوع-باگ‌ها-در-صنعت-برنامه‌نویسی/

نگاهی علمی به انوع باگ‌ها در صنعت برنامه‌نویسی