ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bgh.ir/45170

هاشمی خطاب به امام خمینی: یک خورده شما هم به فکر آخرتتان باشید!