ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/955954

هر کسی نام مذاکره با امریکا را بیاورد، خلاف منافع کشور حرف می زند