ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1070517

همه مسئولان مدافع حق و حقوق کشاورزان هستند/ اراذل و اوباش به دنبال انحراف فضای مطالبات کشاورزان بودند/ کشاورزان صف خود را از این افراد جدا کرده اند