ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/955922

هیچ توجیه اقتصادی برای افزایش قیمت دلار وجود ندارد