ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/964169

وجود ۲۳۰ هکتار بافت فرسوده و خطر آفرین در منطقه 10 اصفهان