ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/849819

وحدت باعث خدمت به مردم می شود/ مردم سرمایه های اصلی نظام هستند